ட்ரெண்டிங்

நியூஸ்

சினிமா

தன து மு ழு க வ ர்ச்...

2013 ஆம் ஆண்டில் வெளியான , அவரின்  நாஷா படத்தின் பெண் கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார், ஆசிரியராக நடித்தார், அவர் தனது மாணவர்களில் ஒருவருடன் பா-லி-யல் உ-ற-வு...

ஜோதிடம்

ஆரோக்கியம்

வீடியோஸ்